Άμυνα

Όλοι οι τύποι των μονάδων της άμυνας μπορεί να κατασκευαστεί στον πλανήτη συμμαχίας.

Όταν όλες οι φυλές έχουν κατασκευαστεί αντίστοιχα στις ασπίδες τους, μόνο μία ασπίδα του κάθε τύπου θα εμφανιστεί στην έκθεση μάχη, αλλά θα έχει τριπλασιαστεί τη ζωή και την επίθεση.

Υπάρχουν τρεις ουρές άμυνα στον πλανήτη ομάδα - ένα για κάθε αγώνα. Κάθε Race κατασκευάζει τις δικές τους μονάδες την άμυνά της, καθώς υπάρχουν τρία χωριστά Ναυπηγεία.

Επιστροφή στην Κορυφή