Προστασία

Αυτή η Premium επιλογή σας παρέχει προστασία από όλους τους άλλους παίκτες. Η κατάσταση ισχύει για 72 ώρες. Αφούέχει λήξειο παίκτηςπρέπει να περιμένειτουλάχιστον 48ώρες προκειμένου ναχρησιμοποιήσει την επιλογή ξανά. Αυτό θα σας δώσει κάποιο χρόνο για να κατασκευάσετε τον στόλο σας, εάν έχει καταστραφεί και εξακολουθούν να σας επιθέτονται . Με ενεργή προστασία οι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας κατασκοπεύουν ή να σας επιθέτονται. Σε κατάσταση προστασίας μπορείτε να στέλνετε επιθέσεις και κατασκοπείες μόνο σε παίκτες που δεν είναι ενεργοί.

Η προστασία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά το μήνα (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ημερολογιακο μήνα- για παράδειγμα: από την 1η έως τη 31η του Γενάρη),αλλά έχετε την πρόσθετη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε Platinum Προστασία, αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να ανακτήσετε ή να κατασκευάσετε το στόλο σας.Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμο χρήσεων προστασίας σε ένα κύκλο.

Η πρώτη ενεργοποίηση προστασίας είναι δωρεάν και κάθε επόμενη κοστίζει 50 μονάδες περισσότερο από τη προηγούμενή, μέχρι την έβδομη.Όταν ένας νέος κύκλος ξεκινάει η καταμέτρηση των ενεργοποιήσεων ξεκινά από το 0.

Αριθμόςενεργοποίησης ΠροστασίαςΤιμή
Πρώτη ενεργοποίηση0 Μονάδες
Δέυτερη ενεργοποίηση50 Μονάδες
3η ενεργοποίηση100 Μονάδες
4η ενεργοποίηση150 Μονάδες
5η ενεργοποίηση200 Μονάδες
6η ενεργοποίηση250 Μονάδες
7η και κάθε επόμενη ενεργοποίηση300 Μονάδες

Επιστροφή στην Κορυφή