Καταστροφή πλανήτη

Αυτό το είδος πλοίων είναι οι πιο ισχυρές μονάδες στο παιχνίδι, γι'αυτό είναι ικανά να καταστρέψουν έναν ολόκληρο εχθρικό πλανήτη. Κάθε πλοίο παρέχει την ευκαιρία καταστροφής του πλανήτη. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι 30%.

Η ευκαίρια να καταστραφούν είναι υπολογισμένη στο τέλος της μάχης.

  • 1 DeathStar δίνει 3% πιθανότητα- 10 αστέρια θανάτου για 30%.
  • 1 Titan δίνει 2,5% πιθανότητα- 12 Τιτάνες για 30%.
  • 1 Queen Nox δίνει 1,5% πιθανότητα - 20 Queens Nox για 30%.

Αν ο υπερασπιστής έχει DeathStars/Titans/Queen Noxis η πιθανότητα υπολογίζεται από την αφαίρεση ενός ποσοστού από τους εισβολείς.Για παράδειγμα ο εισβολέας έχει 10 αστέρια θανάτου κ ο υπερασπιστής έχει 5 αστέρια θανάτου, η πιθανότητα θα είναι (10-5)*3%=15%.

Σημειώστε οτι αυτό ισχύει οταν τα πλοία είναι πλήρως αναβαθμισμένα.

Η Άμυνα επίσης μειώνει την ευκαιρία για την καταστροφή-1000 πληθυσμός άμυνας μειώνει κατά 1%.Αυτό σημαίνει ότι αν ο εισβολέας έχει 10 Αστέρια θανάτου (30% πιθανότητα)και ο αμυνόμενος 25.000 πληθυσμό της άμυνας -η πιθανότητα είναι 30%-25%=5%.Λάβετε υπόψιν ότι όταν ένας παίκτης έχει μόνο έναν πλανήτη, δεν μπορεί να καταστραφεί.Επίσης,εάν έχει περισσότερους από έναν πλανήτη και ο πρώτος πλανήτης καταστραφεί, ο δεύτερος πλανήτης γίνεται προεπιλεγμένος.

Σημειώστε οτι η ικανότητα "Καταστροφέας" ανεβάζει το όριο απο 30% σε 35% αλλά η αντίπαλη ικανότητα "Αντικαταστροφέας" μειώνει το όριο απ το 30% στο 23%.

Αυτή η δεξιότητα ανήκει στα DeathStar/Titan/Queen Nox

Επιστροφή στην Κορυφή