Διακοπές Platinum

Οι Διακοπές Platinum είναι μια κατάσταση που επηρεάζει το λογαριασμό του παίκτη όπως το κάνει και η κανονική κατάσταση διακοπών.Κάθε παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει μια φορα ανά μήνα τις Platinum διακοπές (στην περίπτωση αυτή ένας "μήνας" είναι ένας ημερολογιακός μήνας - για παράδειγμα : απότην 1η έως τη 31η του Γενάρη). Η κατάσταση διαρκεί 20 ημέρες και κοστίζει 20 αστέρια για να την ενεργοποιήσετε.

Οι διακοπές Platinum επηρεάζουν ολόκληρο το λογαριασμο του παίκτη.Αυτή η κατάσταση μπορεί να ακυρωθεί, δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή.

Έχετε υπόψιν ότι αυτή η προστασία δεν άφορα τις ενεργές πτήσεις. Σας προστατεύει μόνο από νέες επιθέσεις.

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση,σχετικά μετο επίπεδοτουπαίκτηστο Πρόγραμμα Platinum,για να ενεργοποιήσετε τις Platinum διακοπές.Η Κατάσταση Platinumδιακοπώνμπορεί να ενεργοποιηθεί όταν έχουν περάσει τουλάχιστον 48 ώρες από την προηγούμενη κατάσταση διακοπών (ανεξάρτητα αν πρόκειται για διακοπές Platinum ή κανονικές διακοπές).

Επιστροφή στην Κορυφή