Προσομοιωτής μάχης

Πληροφορίες

Ο προσομοιωτής μάχης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο σας βοηθά να μάθετε πώς λειτουργούν οι Μάχες. Έχει κατασκευαστεί ώστε οι παίχτες να βλέπουν πόσες πιθανότητες υπάρχουν για νίκη,ωστόσο δεν είναι 100% ακριβές καθώς ένας εχθρός μπορεί πάντα να σας εκπλήξει κατά τη διάρκεια της Μάχης.

Στα διαθέσιμα πεδία,ο παίχτης εισάγει, τις Φυλές του Επιτιθέμενου και του Αμυνόμενου,τον αριθμό κάθε είδους πλοίου,τα επίπεδα αναβάθμισης των πλοίων,τον αριθμό των μονάδων άμυνας του Αμυνόμενου,τα πλοία Διοικητή(εάν υπάρχουν),την προτεραιότητα των πλοίων Διοικητή,τα πλοία Ναυάρχου(εάν υπάρχουν),την προτεραιότητα των πλοίων Ναυάρχου,τα στατιστικά του Ναυάρχου και τα επίπεδα των επιστημονικών ερευνών.

Ο προσομοιωτής μάχης έχει δύο κουμπιά στο κάτω μέρος του.Το ένα προσομοιώνει τη μάχη χρησιμοποιώντας τις καταχωρημένες πληροφορίες.Το άλλο επαναφέρει όλα τα πεδία στον προσομοιωτή μάχης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μάχες στον προσομοιωτή μάχης υπολογίζονται όπως οι κανονικές μάχες στο παιχνίδι,αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι 100% ακριβές.Σας συστήνουμε να δοκιμάσετε την ίδια μάχη πάνω από μια φορά,ώστε να έχετε τα πιο πιθανά αποτελέσματα.Ο προσομοιωτής μπορεί να σας δείξει αποτελέσματα που είναι σχεδόν αδύνατα να συμβούν με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες στην πραγματική Μάχη σας.Η έννοια αυτού του εργαλείου είναι περισσότερο να μάθετε το σύστημα μάχης στο παιχνίδι,παρά για να προβλέψετε το ακριβές αποτέλεσμα μιας μελλοντικής μάχης.

Επιστροφή στην Κορυφή