Παλιοσιδερικά

Τα παλιοσιδερικά είναι τα ερείπια των πλοίων τα οποία έχουν καταστραφεί σε μια μάχη. Περιέχουν υλικά,τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως οικονομικοί πόροι (μέταλλο,ορυκτά και αέριο).

Μετά από μια μάχ η έλαβε χώρα μέρη και συντρίμμια του κατεστραμμένων πλοίων και των μονάδων της άμυνας (εκτός από Turret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell and Planet E-Field/Planet Matrix/Surface Shel) έχουν απομείνει στο πεδίο της μάχης.

Το ποσό των απορριμμάτων που εμφανίζεται μετά από μια μάχη είναι ίση με το 25% έως 35% της ζωής που χάνονται από όλους τους συμμετέχοντες στη μάχη. Τα παλιοσιδερικά παραμένουν όπου η μάχη έλαβε μέρος,μέχρι να τους πάρει κανείς ή μέχρι να τα προσελκύσει ένας Αστεροειδής. Όταν ληφθούν από από έναν παίκτη,τα παλιοσιδερικά μεταφέρονται στο πλανήτη του παίκτη.

Όταν τα προσελκύσει ένας Αστεροειδής παραμένουν στον αστεροειδή μέχρι να τα πάρει κάποιος παίκτης με τη χρήση Αστρεκμετάλλευσης ή μέχρι να εξαφανιστεί ο Αστεροειδής . Εάν ένας πλανήτης καταστρέφεται σε μια μάχη, ο πλανήτης εξαφανίζεται και το πεδίο παλιοσιδερικών δεν είναι ορατό στην οθόνη του γαλαξία, αλλά μόνο με τη λειτουργία Premium- επισκόπηση παλιοσιδερικών.

Τα παλιοσιδερικά μπορούν να συλλέγονται από Ανακυκλώτης/ Τανκερ / Κηφήνας Ανακυκλωτής σε μια πτήση ανακύκλωσης όταν απλά επιπλέουν στο διάστημα. Τα παλιοσιδερικά μπορούν να συλλέγονται από Ανακυκλώτης/ Τανκερ / Κηφήνας Ανακυκλωτής με τη χρήση στόλου Αστρεκμεταλλευσης όταν είναι "συνημμένα" σε έναν αστεροειδή.

Όταν τα απορρίμματα μεταφέρονται στον πλανήτη του παίκτη εκει μπορεί να ανακυκλωθούν σε πόρους στο κτίριο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης / Νεκροταφείο παλιοσιδερικών / Ανακυκλωτής παλιοσιδερικών. Αφού τα παλιοσίδερα γίνουν πόροι, η κατάσταση έτοιμο θα παραμείνει για 48 ώρες. Μετά απ αυτό, θα προστεθούν στον πλανήτη στον οποίο βρίσκεται το κτίριο.

Τα παλιοσιδερικά μπορεί να μετακινηθούν σε άλλο πλανήτη χρησιμοποιώντας την πτήση Μεταφορά. Μπορεί να σταλούν σε ένα άλλο από τους πλανήτες παίκτη ήσε έναν πλανήτη που ανήκει σε άλλον παίκτη.Τα παλιοσιδερικά μπορούν να φορτώνονται σε πλοία τα τα οποία αποστέλλονται σε πτήση Διαστημική διαδρομή.

Επιστροφή στην Κορυφή