Πανοπλία άμυνας

Πληροφορίες

Υπάρχουν τριών ειδών πανοπλίες: Ελαφριά, Μεσαία και Βαριά.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Armors.

Αναλυτικά τι έχουν οι μονάδες:

ΣυνομοσπονδίαΤερτεθοιΝοξοι
IDΆμυναΘωράκισηΆμυναΘωράκισηΆμυναΘωράκιση
1Ballistic TurretLightDefence MatrixLightNox ArcherLight
2Laser TurretMediumLaser MatrixLightLaser TissueLight
4Ion TurretHeavyIon MatrixHeavyIon TissueHeavy
5Plasma TurretMediumPlasma MatrixMediumPlasma TissueHeavy
8Laser-Ion BatteryMediumLaser-Ion MatrixMediumLaser-Ion TissueLight
9Plasma-Laser BatteryHeavyPlasma-Laser MatrixMediumPlasma-Laser TissueMedium
10Ion-Plasma BatteryMediumIon-Plasma MatrixHeavyIon-Plasma TissueHeavy
6Turret shieldLightMatrix shieldLightChitin shellLight
7Planet E-FieldMediumPlanet MatrixMediumSurface ShellMedium

Επιστροφή στην Κορυφή