Πλανήτες

Ο πλανήτης είναι το μικρότερο συστατικό του Nemexia Σύμπαντος.Το Σύμπαν διαιρείται σε Γαλαξίες,ο Γαλαξίας σε συστήματα καιτο σύστημα σε πλανήτες. Σε κάθε πλανήτη ένας παίκτης αναπτύσσει την αυτοκρατορία του ανεξάρτητα από τους άλλους παίκτες.Οι παίκτες μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με την αποστολή στολων προςτ ους πλανήτες του άλλου στο συγκεκριμένο Σύμπαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μετον πλανήτη και όλες τις διαθέσιμες επιλογές,βλέπε Επισκόπηση πλανήτη.

Επιστροφή στην Κορυφή