Planéty

Planéta je najmenšia súčasť Vesmíru Nemexie. Vesmír sa delí na Galaxie, Galaxie sa delia na systémy, asystémy na planéty. Na každej planéte hráč buduje svoje impérium, nezávisle od ostatných hráčov. Hráči sa môžu ovplyvňovať posielaním letov.

Pre viac informácii týkajúcich sa planéty amožných nastavení, skontrolujte Prehľad planét.

Späť na vrchol