Kapsuly

Informácia

Kapsuly sú balíky viacerých služieb, ktoré môžu byť voľne použité po ich zakúpení. Tieto kapsuly sú rozdelené do niekoľkých kategórií: Premium, Pokročilé Vodcovstvo, Dobrodružstvá, Podpora.

  • Každá kapsula v kategórii premium obsahuje prémiové dni a špeciality.

  • Každá kapsula v kategórii pokročilého vedenia obsahuje spotrebný materiál.

  • Každá kapsula v kategórii dobrodružstvo obsahuje Vesmírna dobrodružstvo

  • Každá kapsula v kategórii planetárne podpora obsahuje kúpe zdrojov.

-Každá kapsula stojí Kredity.

Premium


-Balík zásobovateľa obsahuje: 10 premium dní + 3 špeciality -Balík Staviteľa obsahuje: 30 premium dní + 5 špecialít -Balík Inžiniera obsahuje: 60 premium dní + 7 špecialít -Balík Vojaka obsahuje: 90 premium dní + 9 špecialít -Balík Cisára obsahuje: 180 premium dní + 9 špecialít.

Pokročilé Vodcovstvo


-Balík Navigátora obsahuje: 4 spotreby

-Balík Prieskumníka obsahuje: 10 spotrieb

-Balík Zlodeja obsahuje: 16 spotrieb

-Balíček dobyvateľa obsahuje: 20 spotrieb

-Balík Kolonizátora obsahuje: 28 spotrieb

Dobrodružstvá


-Balík Desperáda obsahuje: 60 V.D. typu Výskum oblastí

-Balík Enterprise obsahuje: 30 V.D. typu Vedecká expedícia

-Nebezpečný balík obsahuje: 50 V.D. typu Vedecká expedícia

-Hrdinský balík obsahuje: 12 V.D. typu Hľadanie stratenej civilizácie

-Extreme balík obsahuje: 20 V.D. typu Hľadanie stratenej civilizácie

Podpora


-Balík Baníka obsahuje: 3 kúpy zdrojov

-Balík Ekonómia obsahuje: 5 kúp zdrojov

-Balík Expanzie obsahuje: 7 kúp zdrojov

-Kulturný balík obsahuje: 9 kúp zdrojov

-Balík Legendy obsahuje: 12 kúp zdrojov

Späť na vrchol