Zmrazenie

Zmrazenie dáva šancu zmraziť nepriateľov útok. Ak je lod zmrazená, nemôže spôsobyť žiadnu škodu

Bonus: Každá loď s touto schopnosťou poskytuje 0,04 percentnú šancu na zmrazenie nepriateľských lodí a tým robí ich zbrane nepoužiteľnými. Maximálna šanca je 20 percent (celkovo 500 sršeňov). Šanca je počítaná zvlášť pre každú skupinu a kolo. Zmrazená loď nemôže v danom kole útočiť.

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Sršeň.

Späť na vrchol