Poznámky

Vtomto políčku si môžu hráči poznačiť akékoľvek dôležité poznámky, ktoré im pomôžu v ichúlohe, podriadiť si galaxiu. Pre prístup do poznámok otvorte „Osobné“ menu akliknite na „Poznámky“.

Späť na vrchol