Prehľad aukcie

Aukcia je miesto kde všetci hráči vpríslušnom vesmíre môžu kupovať alebo prihadzovaťkredity za rôzne balíčky(ponuky), obsahujúce lode alebo obranu. Je prístupná cez banku alebo cez lodný market.

Aukcia je rozdelená na kolá , sezóny akaždé kolo trvá 1 hodinu. Počas každého kola sú balíky pre 17 typov jednotiek a 12 z ich s loďami a 5 s obranou.Pre každý typ jednotiek sú do 3 balíkov (malý,stredný a veľký).Každý hráč má možnosť kúpiť si alebo prihodiť na jednotlivý balíček. Kúpenie umožní hráčovi pridať obsah vybraného balíčka prermanentne na jednu z jeho planét. Vtomto prípade zaplatí hráč cenu za zvolený balíček svojimi kreditmi akeď už raz dostane obsah balíčka nieje im dovolené kupovať alebo prihadzovať vtom istom kole aukcie.

Prihadzovanie dovoľuje hráčovi prihodiť zdroje(kov,plyn,mineral alebo šrot) na vybraný balík. Nieje dostupné od 00:00 do 09:00 hod. Keď sa kolo aukcie skončí, hráč snajväčšou ponukou pre príslušný balík vyhrá jeho obsah aje mu dovolené priradiť ho kjednej zo svojich planét.Poznámka: V istom kole akcie 2 alebo 3 hráči z odlišných rás môžu prihadzovať za istý balík a iba jeden vyhraje.Príklad: Konfederácia môže mať balík s 10 Krížnikov (70 populácie),istý balík pre súčasne kolo pre Noxov bude 35 Nemesisov (tiež 70 z populácie).

Raz kúpený alebo vyhratý balík putuje do menu vyhratých balíkov, kde hráč môže zobrať obsah balíka apriradiť ho kjednej splanét. Ak hráč sám nepriradí obsah balíka kplanéte do 24 hod. od kúpy alebo výhry, priradí sa automaticky khlavnej planéte.

Každému hráčovi je umožnené kúpiť alebo prihodiť na ten istý balík 1 za 24 hod.

Zapamätajte si že obsah každého balíka, kúpeného alebo vyhratého sa dá pridať na akúkoľvek shráčových planét.

Ak dáte balík zdrojov na planétu kde nieje dostatok voľného miesta vskladových budovách, stratíte množstvo ktoré presahuje limit skladovania.

Nemôžete poslať balík lodí alebo obrany na planétu kde nieje dosť voľnej populácie, nastane preľudnenie abudete musieť zničiť niekoľko lodí na planéte.

Späť na vrchol