Tímové pirátstvo

Pirátstvo je proces posielania pirátskych lodi (Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth) na nepriateľskú tímovú planétu s cieľom ukradnúť suroviny; je to výborný spôsob ako získať suroviny pre vašu tímovú planétu a zároveň o časť z nich pripraviť nepriateľskú tímovú planétu. Pirátstvom môžete ukradúť do 1/4 zdrojov prítomných na tímovej planéte.

Pirátska flotila nebojuje s obrannou flotilou alebo obranou. Bojuje iba v prípade, že obranca má vo svojej flotile Skautov/Stíhacie lietadlá/Nox Darth. Boj prebieha výlučne medzi týmito loďami z obidvoch strán. Platia vylepšenia lodí, redukcie a bonusy štítov. Body sú počítané ako zvyčajne. Šrot sa objavuje ako zvyčajne.

Prichádzajúci pirátsky útok je zobrazený na obrazovke letov oranžovou farbou.

Obmedzenia:

  • Požiadavka na koeficient útoku: Tímové pirátstvo nie je ovplyvnené požiadavkou, aby mal nepriateľ polovicu alebo dvojnásobok vašich zdrojových alebo celkových bodov, ktorá platí pre ne-tímové pirátstvo
  • Iba Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox darth môžu vykonávať pirátstvo;

Späť na vrchol