Aukčné balíky

V každom kole aukcie sú vždy balíky pre 17 typov jednotieka (12 z ich s loďami a 5 s obranou),ktoré hráč má možnosť kúpiť alebo prihadzovať .Pre každý typ jednotiek sú do 3 balíkov (malý,stredný a veľký).

Každý balík má nasledujúcu charakteristiku:

  • Typ – typ jednotiek,ktorý ten balík obsahuje (lode alebo obrany).
  • Obsah – množstvo a typy obsiahnutých v balíku ( lode, obranné jednotky alebo zdroje).
  • Najvyššia ponuka – hráč ktorý prihodil momentálne najväčšie množstvo zdrojov.
  • Ponúka-minimálny počet zdrojov ktorý musí hráč zaplatiť za vybraný balík.
  • Momentálne najnižšie prihodenie – minimálny počet kreditov ktorý musí hráč zaplatiť za vybraný balík.
  • Okamžitý nákup-množstvo kreditov ktoré hráč musí zaplatiť za zvolený balík, aby bolo možne zaradiť jeho obsah do menu vyhraté balíky.

Poznámka: Potrebujete mať úrčité množstvo celkových bodov,aby ste mohli prihadzovať alebo kúpiť vybraný balík.

Zapamätajte si že, keď si hráč kúpi balík je mu dovolené kupovať alebo prihadzovať na ďalší počas toho istého kola aukcie.

Je limit na kupovanie z 30 000 populácie za deň.Nie je obmedzenie na populácie pre vyhraté balíky.Premium a platinum predplatenia zvýšujú to obmedzenie s 5000 populácie.

Späť na vrchol