Nemexius 3.0

Nemexius 3.0 Poznámky k vydaniu

1.Odpadlíci (nová možnosť)

[Odpadlíci][link_help_bg_renegades] sú najnovšiou súčasťou hry Nemexius.Odpadlíci sú špecifické charaktery, ktoré sa objavujú v každej slnečnej sústave a môžu tam zotrvať minimálne 1 hodinu a maximálne 3 hodiny. Sú dôležití, pretože vám poskytujú [Body vylepšenia][link_help_bg_ships_ships].

![][image_advice] Na vylepšenie lodí budete potrebovať Body vylepšenia a zdroje.Nebudete potrebovať Body vylepšenia na vylepšenie lodí na tímovej planéte.

2 Špionáž a Útok Odpadlíkov (nové lety)

Dva nové lety boli pridané "[Špionáž Odpadlíkov][link_help_bg_flights_renegade]" a "[Útok Odpadlíkov][link_help_bg_flights_renegade_1]".

Populácia jednotiek, používaných odpadlíkmi, závisí na množstve vašej populácie v útoku.

Cieľom útoku je ukradnúť novú technológiu - body vylepšenia.

3 Body vylepšenia a vylepšenia lodí (nová možnosť)

Všetky vylepšenia lodí na jednej planéte hráča majúďalší zdroj, ktorý je pridaný k požiadavkám pre vylepšenie inej úrovni. To je "[Body vylepšenia][link_help_bg_ships_ships]". Ich dostávate pomocou útokov na [Odpadlíkov][link_help_bg_renegades].

![][image_advice]Zapamätajte si,že body vylepšenia nebudete potrebovať na vylepšenia lodí na tímovej planéte.

4 Spotreby (nová možnosť)

[Spotreby][link_help_bg_consumable] vám pomáhajú zničiť Odpadlíkov.5 Obnova obranných jednotiek

 • Z hry boli odstránené obranné fotónové jednotky.
 • Tri nové jednotky boli pridané:
 • [Laser-Iónová Batéria][link_help_bg_confederation_laser-ion]/[Laser-Iónová Matrica][link_help_bg_terteths_laser-ion]/[Laser-Iónová Tkanina][link_help_bg_noxis_laser-ion]
 • [Plazma-Laserová Batéria][link_help_bg_confederation_plasma-laser]/[Plazma-Laserová Matrica][link_help_bg_terteths_plasma-laser]/[Plazma-Laserová Tkanina][link_help_bg_noxis_plasma-laser]
 • [Ión-Plazmová Batéria][link_help_bg_confederation_ion-plasma]/[Ión-Plazmová Matrica][link_help_bg_terteths_ion-plasma]/[Ión-Plazmová Tkanina][link_help_bg_noxis_ion-plasma]

![][image_advice] Na tej úrovni tieto nové obranné prvky nemôžete získavať prostredníctvom aukcie.

6 Obnova vedu

 • Veda Megaštít bola odstránená
 • Sú 3 nové vedy:
 • [Ľahký pancier][link_help_bg_sciences_light]
 • [Stredný pancier][link_help_bg_sciences_medium]
 • [Ťažký pancier][link_help_bg_sciences_heavy]

7 Ciele s prednosťou (nová možnosť)

 • Každá jednotka (loď alebo obrana) má [cieľ s prednosťou][link_help_bg_battle]. Niektoré z nich majú viac cieľov s prednosťou.

8 Bonus poškodnenia a pokuta (nová možnosť)

 • Každá vojnová loď bude mať bonus poškodenia (20% zníženie poškodenia) proti dvom iným vojnovým lodiam, ale aj naopak pokuta (20% zvýšenie poškodenia) proti dvom iným vojnovým lodiam

9 Nové a obnovené schopnosti lodí

 • [Ignor pancier][link_help_bg_ships_ignore] - toto je špeciálna schopnosť pre [Skaut][link_help_bg_confederation_scout]/[Stíhacie lietadlo][link_help_bg_terteths_rogue]/[Nox Darth][link_help_bg_noxis_nox].
 • [Zničenie][link_help_bg_ships_devastate] - táto schopnosť je pre [Križník][link_help_bg_confederation_cruiser]/[Interceptor][link_help_bg_terteths_intercepto]/[Nemesis][link_help_bg_noxis_nemesis]. Zvýšuje ich útok z 2 na 2.5 času (neplatí pre Kritický zásah)
 • [Bonus život][link_help_bg_ships_bonus] - táto schopnosť je pre [Ochranca][link_help_bg_confederation_guardian]/[Štítbot][link_help_bg_terteths_shieldbot]/[Absorbér][link_help_bg_noxis_absorber].
 • [Podporapancier][link_help_bg_ships_armor] - je pre [Bojový krížnik][link_help_bg_confederation_battlecrui]/[Vesmírna Armáda][link_help_bg_terteths_space]/[Duch][link_help_bg_noxis_ghost].
 • [Obnova][link_help_bg_ships_revival] - táto schopnosť je pre [Ničiteľ][link_help_bg_confederation_destroyer].
 • [Mega sila][link_help_bg_ships_mega] - táto schopnosť je pre [Goliath][link_help_bg_terteths_goliath].
 • [Mrazenie][link_help_bg_ships_freezing] - je pre [Sršeň][link_help_bg_noxis_hornet].
 • [Prémia delostrelctva][link_help_bg_ships_artillery] - táto schopnosť je pre [Bombér][link_help_bg_confederation_bomber]/[Bombérbot][link_help_bg_terteths_bomberbot]/[Vrhačspor][link_help_bg_noxis_sporethrow].

10 Zmeny v Bojovom systéme

 • Zložité poškodenia v závislosti od typu zbraní proti vybrenému typu obrnených jednotiek budú úplne odstránené

 • Každá vojnová loď i obranná jednotka budú mať teraz možnosť mierenie na určitý cieľ.

 • Každá vojnová loď bude mať bonus poškodenia (20% zníženie poškodenia) proti dvom iným vojnovým lodiam, ale aj naopak pokuta (20% zvýšenie poškodenia) proti dvom iným vojnovým lodiam

 • Každý typ jednotiek bude teraz bojovať ako jedna samostatná skupina

11 Odstránené možnosti

Pozrite si bod 8 a bod 9 .

12 Zmeny v pancieri

 • Niektoré jednotky zmenili svoje [pancieri][link_help_bg_battle].
 • Už nie je masívny pancier.
 • "Normálny" pancier bol zmenený na "Stredný" pancier.

![][image_advice] Nájdete viac informácií v [Pancierovanie lodí][link_help_bg_ships_ships] a [Pancierovanie obrany][link_help_bg_defence_defence].

13 Vylepšenia života lodí

[Ochranca][link_help_bg_confederation_guardian]/[Štítdbot][link_help_bg_terteths_shieldbot]/[Absorbér][link_help_bg_noxis_absorber] majú teraz obnovené štatistiky života.

14 Vylepšenia bojových správ

15 Zmeny Poradcu

Niektoré nové misie boli pridané kvôli možnosti Odpadlík. Niektoré staré misie boli zmenené.

16 Nový dizajn

Všetky 3 rasy majú vylepšený dizajn.

Späť na vrchol