Admirálske Schopnosti

Informácie

Po piatej úrovni začne tvoj Admirál s každou úrovňou zbierať body schopnosti. Maximálne 36 bodov schopnosti a úroveň 40.

Tieto body schopnosti si môžeš prerozdeliť do troch rôznych odvetví: útočné odvetvie, obranné odvetvie a úžitkové odvetvie.

Do úrovne 1 tohto odvetvia potrebuješ vložiť určité množstvo bodov, aby si neskôr mohol vložiť body do úrovne 2 a 3 toho istého odvetvia.

Prerozdelenie

Body schopnosti si môžeš prerozdeliť za 100 kreditov alebo za zdroje. Zdroje potrebné na prerozdelenie sa zakaždým zvyšujú:

ČasCena v mineráloch
150 000
2100 000
3500 000
42 500 000
512 500 000
662 500 000
7312 500 000
81 562 500 000
97 812 500 000
1039 062 500 000

Odvetvie útočných schopnosti

Laserový lúč

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš svoj útok laserom všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Laserovú vedu.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia laserom

Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia laserom)

Zásobník iónu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok iónom všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Vedu iónov.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia iónom

Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia iónom)

Optimalizátor plazmy

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok plazmou všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Plazmové vedy.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia plazmou

Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia plazmou)

Posilňovač útoku

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok všetkých svojich lodí a strelných veží všetkých ich zbraní.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti

Percentuálne zvýšenie: 2% celkového poškodenia

Maximálna úroveň: 3 (6% zvýšenie celkového poškodenia)

Kritický úder

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš šancu svojich lodí na kritický zásah.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti

Percentuálne zvýšenie: 1% šance na kritický zásah

Maximálna úroveň: 3 (3% zvýšenia šance na kritický zásah)

Záhuba

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximálnu šancu na zničenie planét.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti

Percentuálne zvýšenie: 5% šance na zničenie planét

Maximálna úroveň: 1 (5% zvýšenie šance na zničenie planét)

Odvetvie obranných schopnosti

Pán lodí

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš život všetkých svojich lodí.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 2% života lodí

Maximálna úroveň: 5 (10% zvýšenie života lodí)

Pán panciera

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš obranu lodí.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 1% obrany lodí

Maximálna úroveň: 5 (5% zvýšenie obrany lodí)

Pán obrany

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš život všetkej tvojej obrany.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 2% životov obrany

Maximálna úroveň: 5 (10% zvyšovanie životov obrany)

Ultimátny obranca

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš životy aj obrany aj svojich lodí.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnostiPercentuálne zvýšenie: 2% života obrany a lodíMaximálna úroveň: 3 (6% zvýšenie života obrany a lodí)

Ochranca

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš demolačné body lodí, ktoré na teba útočia a vlastnia schopnosť záhuba alebo demolícia planét.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnosti

Percentuálne zníženie: 15% demolačných bodov

Maximálna úroveň: 3 (45% zníženie demolačných bodov útočníka)

Proti-záhuba

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš šancu na zničenie tvojich planét.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnosti

Percentuálne zníženie: 7% záhuby planéty

Maximálna úroveň: 1 (7% zníženie šance záhuby planéty)

Odvetvie úžitkových schopnosti

Chemik

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš spotrebu plynu svojich lodí.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zníženie: 1% spotreby plynu

Maximálna úroveň: 5 (5% zníženie spotreby plynu lodí)

Cestovateľ

Rozvíjaním tejto schopnosti dodáš svojmu vesmírnemu výletu hodiny navyše jedným smerom.

Požiadavky: žiadne

Zvýšenie hodín: 2 hodiny vesmírneho výletu

Maximálna úroveň: 5 (10 hodín vesmírneho výletu navyše jedným smerom)

Pán nákladu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš nosnosť nákladu svojich lodí.

Požiadavky: žiadne

Percentuálne zvýšenie: 2% nákladu

Maximálna úroveň: 5 (10% zvýšenie nosnosti nákladu)

Urýchľovač

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš rýchlosť svojich lodí.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti

Percentuálne zvýšenie: 3% rýchlosti lodí

Maximálna úroveň: 3 (9% zvýšenie rýchlostí všetkých lodí)

Pilot

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximum povolených letov.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti

Zvýšenie: 1 letecký bod

Maximálna úroveň: 3 (3 letecké body navyše)

Pán šrotu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximum zvyšného odpadu po súboji.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti

Percentuálne zvýšenie: 7% zvyšného opadu*

Maximálna úroveň: 1 (7% zvýšenie šrotu po súboji)

  • Zvyšný odpad po súboji je medzi 25% až 35% súčtu stratených bodov zdrojov útočníka aj obrancu.

(posledná zmena 05.07.2012)

Späť na vrchol