Reštart kola

Kolo sa reštartuje vzáujme obnovy herného vesmíru. Herný vesmír sa reštartuje, keď bude dokončený Cieľ hry, akeď sa skončí Deathmatch. Keď sa reštartuje, vymažú sa takmer všetky informácie. zachovajú sa iba nasledovné informácie oúčtoch hráčov:

  • Hráčove prezývky;

  • Farba prezývky;

  • Počet kreditov;

  • Počet hviezd;

  • Postup platinového programu;

  • Prémiová alebo Platinová platnosť;

  • Platnosť špecializácii;

  • Platnosť galaktického poistenia

  • Avatar

  • Nastavenia sitterov, nezabudniteodstrániť sitteri,aknechcetebyťsittedvbudúcomkole.

Po reštarte hry už neplatí mód Deathmatchu. Každý hráč dostané nové súradnice svojej prvej (nevyvinutej) planéty, kde bude umiestnený.

Späť na vrchol