Nadrozum

Informácia

Nadrozum je viac bytosť,nežje budovu.Viacako 80percent jeho telesnejhmotnostije mozog. Nadrozum jepravdepodobnenajlepšífilozof, ktorýniekedyexistovalvo vesmíre,bohužiaľ vdnešnejdobegalaktickejnepokojovsazaoberá lenvýskumomnovýchtechnológií prevyužitie vovojnovomúsilí. Nadrozum je obsluhovanýod malúskupinu pracovníkov,ktorímusia byť istí ,žejedobreživený,zdravýapracujena to čoveliteľnariadil. Niektorébudovy, lodeaobrannýchjednotiekmôžu byť postavenýpourčitejpreskúmanej vede. Každá planéta môže mať len jeden Centrum experimentov. Jeho vylepšením sa zvyšuje kvalita, množstvo pracovníkov resp. vedcov, redukuje sa čas výskumu vied a vytváraju sa podmienky pre vývoj zložitejších technológií.

Max.úroveň: 20

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Nadrozum

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergia
12004002000:17:0022
23406803400:21:1528
35781 1565780:26:3434
49831 9659830:33:1243
51 6703 3411 6700:41:3054
62 8405 6792 8400:51:5367
74 8289 6554 8281:04:5184
88 20716 4148 2071:21:04105
913 95227 90313 9521:41:20131
1023 71847 43523 7182:06:40164
1137 94875 89637 9482:38:19205
1260 717121 43460 7173:17:54256
1397 147194 29497 1474:07:23320
14155 436310 871155 4365:09:14400
15248 697497 394248 6976:26:32500
16397 915795 830397 9158:03:10625
17636 6641 273 328636 66410:03:58782
181 018 6622 037 3241 018 66212:34:57977
191 629 8593 259 7191 629 85915:43:411 221
202 607 7755 215 5502 607 77519:39:371 527

Späť na vrchol