Hardcore

Informácia

Hardcore je archív úspechov hráčov v minulých a aktuálnych kolách. V hardcore sú hráči bodujú podľa ich Bodov schopností. Každý hráč si môže prezerať Hardcore hodnotenie.

Späť na vrchol