Špionáž Odpadlíka

Základná informácia

Lety Špionáž odpadlíkov sú vykonávané s cieľom získať informácie o aktuálnej úrovni a forme odpadlíka, na ktorého chcete zaútočiť. Môžu byť uskutočnené iba špionážnymi loďami: Špionážna sonda/Špionážný bot/Nox rozum.

Prečo je dôležité špehovanie odpadlíkov?

Po posielaní špionáže na odpadlíka v galaxii, získate o tom správu.

Táto správa o špionáži vám dá informácie o sile odpadlík a aká typ lode to je.

Táto informácia vám pomôže zorganizovať vašu flotilu, aby získala maximum Bodov vylepšenia po posielaní útok na odpadlíka.

Nezabudnite, že let Špionáž odpadlíka je odlišný typu ako špionážny let, ktorý vysielate na ostatných hráčov. Špehovia sa nezdrží na pozíciu odpadlíka. Iba letí, získajú informácie a vráti sa späť.

Obmedzenia

Nemôžete vyslať let Špionáž odpadlíka z vašej tímovej planéty.

Späť na vrchol