Zoznamy

Každý hráč má dostupné nasledovné zoznamy amôže ich používať pre vlastné účely:

Zoznam priateľov

Toto je zoznam hráčov, ktorých ste označili ako priateľov, asú odtiaľto ľahko dostupní. Hráči vo vašom zozname priateľov nemôžu byť pridaní do zoznamu blokovaných užívateľov. Ak chcete pridať takéhoto hráča do zoznamu blokovaných užívateľov, musíte ho najprv odstrániť zo zoznamu priateľov. Neexistuje žiaden limit hráčov, ktorých môžete pridať do svojho zoznamu priateľov. Aby ste pridali hráča do zoznamu priateľov, otvorte správu, ktorú ste od takého hráča dostali, akliknite na „Pridať do zoznamu priateľov“ alebo otvorte hráčov profil, kde je taktiež možnosť „Pridať do zoznamu priateľov“. Pre prístup do zoznamu priateľov otvorte „Osobné“ menu akliknite na „Zoznam priateľov“.

Zoznam blokovaných užívateľov

Toto je zoznam hráčov, ktorých si prajete zablokovať. Zablokovaní hráči vám nemôžu posielať osobné správy avy ich nemôžete posielať im. Hráči vo vašom zozname blokovaných užívateľov nemôžu byť pridaní do vášho zoznamu priateľov. Ak chcete takého hráča pridať do zoznamu priateľov, musíte ho najprv odstrániť zo zoznamu blokovaných užívateľov. Neexistuje žiaden limit hráčov, ktorých môžete pridať do zoznamu blokovaných užívateľov. Ak chcete pridať hráča do vášho zoznamu blokovaných užívateľov, otvorte správu, ktorú ste od takého hráča dostali, akliknite „Pridať do zoznamu blokovaných užívateľov“ alebo otvorte jeho profil, kde je taktiež možnosť „Pridať do zoznamu blokovaných užívateľov“. Pre prístup do zoznamu blokovaných užívateľov otvorte „Osobné“ menu akliknite na „Zoznam blokovaných užívateľov“.

Späť na vrchol