Prehľad planét

Po registrácii začína každý hráč sjednou planétou, ktorá sa vytvorí na náhodnej pozícii sukotvenými súradnicami. Súradnice pozostávajú ztroch čísel – prvé číslo ukazuje číslo Galaxie, druhé ukazuje číslo systému atretie ukazuje pozíciu planéty vurčitom systéme.

Na príklad: Planéta má súradnice 1:15:8, čo znamená, že sa nachádza v8. poli 15. systému, ktorý leží v1. Galaxii.

Planéta je miesto, kde sa odohrávajú všetky procesy – budovanie, stavba lodí avylepšenia, výskum vied, všetko nezávisle od ostatných hráčov.

Každá planéta (okrem Tímových planét) má tri zóny: Zdrojovú zónu, Priemyselnú zónu a Vojensku zónu (vid. Zóny planéty).

Planéta môže byť:

Rad:

Rad umožňuje hráčovi začať poradie stavieb, vylepšení alebo výskumov (vid. Planétové rady).

Panel sčastými aktivitami:

Vprehľade planéty, keď hráč otvorí akúkoľvek ztýchto troch konštrukčných zón, je tu tabuľka zobrazujúca zostávajúci čas adokončenie procesov v6 kategóriách (zobrazené sprava doľava):

  • Vývoj budov vZdrojovej zóne;
  • Vývoj budov vPriemyselnej zóne;
  • Vývoj budov vo Vojenskej zóne;
  • Výskum vied;
  • Stavba lodí;
  • Vylepšenia lodí.

Keď hráč klikne na akýkoľvek ztýchto ukazovateľov, je automaticky presmerovaný na obrazovku, na ktorej sa uskutočňuje proces.

Pozícia planéty azískaná energia:

Poloha planéty vsystéme ovplyvňuje základnú ziskovú hodnotu Energie každého Solárneho satelitu/Solárneho satelitu/Organického satelitu. Tu je tabuľka zobrazujúca základnú energiu každého satelitu, závisiacu od polohy planéty vsystéme:

SúradniceEnergia (%)SúradniceEnergia (%)
X:X:145X:X:1355
X:X:245X:X:1445
X:X:355X:X:1545
X:X:455X:X:1665
X:X:555X:X:1765
X:X:645X:X:1845
X:X:745X:X:1945
X:X:865X:X:2055
X:X:965X:X:2155
X:X:1045X:X:2255
X:X:1145X:X:2345
X:X:1255X:X:2445

Späť na vrchol