Platinový prémiový účet

![][image_02_1]Platinový prémiový účet je možnosť, ktorá môže byť aktivovaná iba s hviezdami. Platinový prémiový účet vám poskytuje ďalšie možnosti, ktoré neposkytuje klasický účet alebo Prémiový účet. Svoj Platinový prémiový účet môžete aktivovať na 7 dní za cenu 20 hviezd. Môžete aktivovať váš Platinový prémiový účet aj pred tým ako vyprší váš predošlý. Vtomto prípade predĺžite jeho platnosť.

Tu je zoznam nastavení Platinového prémiovvého účtu, ktoré umožnuje:

  • Môžete naraz stavať 6 budov súčasne (s Prémiovým účtom 5 budov);
  • Môžete skúmať 6 vied súčasne (s Prémiovým účtom 5 vied);
  • Môžete vylepšovať 6 lodí súčasne (s Prémiovým účtom 6 lodí);
  • Môžete okamžite dokončovať stavby 4 budov každých 24 hodín ( sPrémiovým účtom 3 budovy);
  • Môžete vykonávať 4 vesmírne dobrodružstvá každých 24 hodín (s Premiovým účtom 3 vesmírne dobrodružstvá);
  • Môžete kupovať suroviny každých 12 hodín (s Prémiovým účtom každých 24 hodín).

Poznámka: Všetky tieto nastavenia Platinového prémiového účtu sú navrhnuté tak, aby nenarušovali hru ajej rovnováhu, ale pomáhajú hráčom ušetriť čas.

Späť na vrchol