Platinový dovolenkový režim

![][image_04_1]

Platinový dovolenkový režim ovplyvňuje hráčov účet rovnako ako obyčajný Dovolenkový režim. Každý hráč si môže aktivovať Platinový dovolenkový režim raz za mesiac (mesiacom sa myslí kalendárny mesiac, napr. od 1. januára do 31. januára). Tento režim platí na 20 dní astojí 20 hviezd. Platinový dovolenkový režim ovplyvňuje hráčov celý účet, nie len jeho jednu planétu. Tento režim môže byť kedykoľvek prerušený, bez akýchkoľvek poplatkov.

Poznámka: tentorežimnemávplyvnalety,ktorésúvpokrokuvokamihuaktivácierežimu.Továschrániibazletovzačalipo aktivaciumódu.

Nie je žiadna požiadavka, ktorá by musela byť splnená v Platinovom programe, aby mohol byť aktivovaný Platinový Dovolenkový režim.

Platinový dovolenkový režim môže byť aktivovaný po 2 dňoch, odkedy vypršal predošlý Dovolenkový režim / nezáležiac na tom či to bol Platinový alebo obyčajný Dovolenkový režim).

Späť na vrchol