Kolonizovanie planét

Každý hráč môže kolonizovať nové planéty, pomocou Kolonizačnej lode/Kolonizátoru/Usídlenca odoslaných kolonizačným letomna súradnice vo vesmíre, na ktorých sa nenachádza žiadna planéta.

Všetky vyskúmané vedy avylepšenia sú automaticky pridané aj na novo kolonizované planéty. Bonusy zvied sa aplikujú aj keďna novej planéte ešte nie je vybudované Laboratórium/Centrum experimentov/Nadrozum.

To, či hráč môže založiť novú planétu závisí od jeho celkových bodov aod počtu planét, ktoré vlastní. Limit planét sa zvyšuje vsúlade scelkovými bodmi:

Kolonizovať

Potrebných celkových bodov

Druhúplanétu

500

Tretiuplanétu

2 500

Štvrtúplanétu

20 000

Piatu planétu

50 000

Šiestu planétu

100 000

Siedmu planétu

200 000

Žiaden hráč nemôže vlastniť viac ako 7 planét, bez ohľadu na to, koľko má bodov.

Späť na vrchol