Mega sila

InformáciaMega sila dáva šancu pridať bonus k útoku všetkým priateľským bojovým lodiam na ďalšie kolo bitky (okrem Goliathov). Existuje pravdepodobnosť, že sa schopnosť aktivuje a existuje aj percento, ktoré sa pridá k útoku.

Bonus: poskytuje 0,08 percentnú šancu že bude schopnosť fungovať a 0,09 percenta mega sily za každú loď ktorá má túto schopnosť. Maximum je 70 percentná šanca aktivácie a 80 percentná mega sila (na dosiahnutie maximálnych hodnôt potrebujete 890 lodí s touto schopnosťou). Schopnosť je kalkulovaná pre každé kolo.

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Goliath

Späť na vrchol