Odmeny kola

Aké sú odmeny kola?

Každé kolo v Nemexius končí úspešným dokončením SSG jednej aliancie. Členovia tejto aliancie zaslúžia odmeny. Samozrejme sú tu nejaké obmedzenia a požiadavky, ktoré je nutné dodržiavať, ak hráči chcú odmenu dostať:

  • Odmena je počítaná maximálne pre 20 hráčov. Ak má aliancia viac ako 20 hráčov, tak by si mali odmenu rozdeliť.

Napríklad: Ak má aliancia 25 členov a odmena je 300 kreditov pre každého člena, rozdelenie sa počíta nasledujúcim spôsobom:

20 x 300 = 6000 / 25 = 240 kreditov pre každého. Takže ve výsledku každý člen získá 240 kreditov.

  • Ak účet bol zablokovaný do konca kola,nedostane odmenu.
  • Ak hraž je nový člen aliancie (menej ako 7 dní),nedostane odmenu.
  • Ak člen opustí alianciu počas budovania SSG,nedostane odmenu.
  • Ak člen má menej ako 15 000 zdrojových bodov alebo reštartoval svoj účet,nedostane odmenu.

Ak členovia aliancie porusia pravidlá hry (má niekoľko účtov,použil cheating atd) existuje možnosť,aby svoje odmeny nedostali. Odmena členov však zostane rovnaká. Takže ak je tu 25 členov a dvoma z nich majú zablokované účty, iní členovia dostanú po 240 kreditov.

Ak chcete získať odmenu ako časť víťaznej aliancie, musíte:

  • Mať aspoň 15 000 zdrojových bodov.
  • Byť v tejto aliancii aspoň 7 dní,než začne stavba SSG.
  • Byť v tejto aliancii pri dokončení SSG.
  • Váš účet nemusí byť počas stavby alebo po dokončení zablokovaný.

Odmeny prvých troch hráčov:

Prví 3 hráči v hodnotení podľa celkového počtu bodov môžu taktiež dostať odmenu. Spolu s odmenou v podobe kreditov dostanú špeciálny certifikát Nemexie, ktorý je označený sériovým číslom pre všetky vesmíry v Nemexii. Takže ak niekto získa Certifikát so sériovým číslom 160, znamená to, že je 160tý hráč Nemexie (všetkých verzií) Certifikáť vyzera takto:

Poznámka: Tieto odmeny sa môžu v priebehu roka meniť a keď si chcete byť istí akú odmenu môžete dostať, ak ste vo víťaznej alianciu alebo sa dostanete do prvých troch hráčov - opýtajte sa svojho Herného Administrátora .

Späť na vrchol