Prehľad náhodných udalostí

VNemexii sa každú noc stávajú náhodné udalosti pre 3% hráčov. Náhodné udalosti môžu byť negatívne alebo pozitívne(vybrané náhodne).

Vprípade, že sa nechcete stať obeťou Náhodných udalostí (oboch druhov), môžete použiť Prémiové nastavenie –Galaktické poistenie. Náhodné udalosti ovplyvňujú iba hráčovu hlavnú planétu.

Späť na vrchol