Motivácia

Motivácia je prémiová voľba ktorá umožnuje hráčom platiť kreditmi aby sa zvýšila rýchlosť jednotlivých letov. Zvýšenie rýchlosti je aktívne pre každý let zvlášť. Cez motiváciu sa zníži trvanie letu až o50%. Ak sú 2 aliancie vstave vojny lety mdzi nimi sa daju motivovat až na uroveň 70%.

Menu motivácie letu sa dá nájsť po zvolení letu príslušným lodiam v5 kolónke pod rýchlosťou nad údajom ovzdialenosti.

Späť na vrchol