Prehľad Amirála

Informácie

Každý hráč začne hru s Admirálom.

Admirál ti pomôže veliť flotile a najímať veliteľské lode. Úroveň Admirála určuje prístupnosť veliteľských lodí, ktoré môžeš použiť.

Úroveň si zvyšuješ v bojoch. Po dosiahnutí určitého množstva bojových bodov sa úroveň tvojho admirála zvýši.

Tvoj Admirál sa do boja nezapája. Stále ostáva na tvojej planéte. Namiesto seba do bojov posiela veliteľské lode.

Sila Admirála

HlavnáVeliteľskáloďprePodporuSlnka jevybraná hráčom,ktorý má najvyššiuúroveň svojhoadmirála.Ak majú2aleboviac hráčovadmirálarovnakou úrovňou,Hlavnáveliteľskáloď je vybraná silamiichAdmirála.Hráčisadmirálom,ktorý mávysokúsiluurčujúHlavnúveliteľskúloďv každom lete Podpora Slnka.

Informácie o úrovni

Body schopnosti začneš získavať až tvoj Admirál dosiahne piatu úroveň. Tieto body schopnosti môžeš prideľovať do rozličných odvetví.

Na úrovni 40 môžete mať max. 36 bodov schopnosti.

ÚroveňBody z bitkyBody schopnostiÚroveňBody z bitkyBody schopnosti
1102126,4001
2202235,3001
3352347,0001
4602462,0001
59012581,0001
6140126106,0001
7210127136,0001
8310128175,0001
9460129223,0001
10675130282,0001
11975131355,0001
121,400132442,0001
132,000133550,0001
142,800134674,0001
154,000135822,0001
165,5001361,000,0001
177,7001371,200,0001
1810,5001381,430,0001
1914,4001391,700,0001
2020,0001402,000,0001

(posledná zmena 23.01.2012)

Vrch stránky![][image_uparrowinv]

Späť na vrchol