Dovolenka

Informácia

Dovolenkový režim je pre hráčov ktorí z jedného alebo z druhého dôvodu nebudú schopný viest svoj účet. Aktivovanie dovolenkového režimu úplne zablokuje účet. Žiadne zdroje niesu získané, žiadne budovy, lode, obrany niesu postavené, hráč nemôže posielať žiadne lety ani žiadne sa nedajú hráčovi poslať. Ochráni len pred letmi ktoré boli vyslané len po aktivácii režimu.

Režim trvá 20 dní pokým ho hráč manuálne nezastaví. Ak chce hráč zastaviť režim prvých 24 hodín po aktivácii musí zaplatiť 100 kreditov.

Keď bol dovolenkový režim zastavený alebo skončil, hráč musí vždy počkať aspoň 48 hodín po kým môže znova spustiť tento režim (bez ohľadu nato či je to obyčajný dovolenkový režim alebo platinum dovolenka).

Každý hráč môže aktivovať tento režim 3x za mesiac, okrem aktivovania platinovej dovolenky (v tomto prípade ked je mesiac kalentárny napr.od 1do 31 januára).

Ak sa hráč neprihlási počas 14 dni dovolenkového režimu všetky zdroje ktoré majú hodnotu nad 500000 budú redukované na 500000.

Späť na vrchol