Kov

Kov je jeden znajdôležitejších zdrojov vNemexii, pretože sa používa na:

Možnosti ako získať Kov:

  • Kov produkujúce budovy – základný zdroj Kovu je Baňa kovu/Kovový bot/Kovový extraktor. Čím vyššia je úroveň týchto budov, tým viac kovu produkujú, na každej planéte môžu byť postavené 3 takéto budovy;

  • Množstvo získavaného kovu zbudov na jeho ťažbu je ovplyvnené vedou Matematiky a Inžinierskou špecializáciou;

  • Útokmi – krádežou znepriateľských planét po úspešnom útoku;

  • Pirátstvom – používaním pirátského útoku na nepriateľovu planétu;

  • Recyklovaním šrotu – po bitke sa vo vesmíre nachádzajú zničené časti lodí, tzv. šrot. Šrot môže byť pozberaný anásledne recyklovaný na suroviny;

  • Obchodovaním so surovinami – VObchodnom centre môžu hráči medzi sebou obchodovať so surovinami;

  • Obchodovaním sloďami – VLodnom markete môžu hráči predávať lode za suroviny anaopak.

Späť na vrchol