Kupovanie ozónu

Keďže je Ozón pre každú planétu, zhľadiska ekológie, veľmi dôležitý, hráč môže mať sozónovou vrstvou veľa problémov. Preto existuje možnosť kúpy ozónu, ktorý je okamžite po kúpena danú planétu pripočítaný.Ozón sakupuje za kredity. Táto možnosťsa dá použiťlen raz za 48 hodín, na každú planétu.

Tu sú dva dostupnébalíky:

  • 3000 Ozónu – stojí 200 kreditov;
  • 6000 Ozónu – stojí 300 kreditov.

Poznámka: všetky hodnoty ozónu nad maximum sú stratené.

Príklad: ak maximum Ozónu vašej planéty je 15000 apráve teraz máte 12500 ozónu, ozón na planéte sa zvýši na 15000 a500 ozónu sa stratí.

Späť na vrchol