Pancierovanie lodí

InformácieLodevNemexiímajúrôznetypy pancierov. Sú tri druhy ľahké ,normálne a ťažké. Rôznetypypancieramajúrôznuúčinnosťprotirôznymtypomzbraní.Previacinformácií viď Panciere.

Tujetabuľkavšetkýchlodíaich výkon panciera:

KonfederáciaTertetyNoxi
IDLoďPancierLoďPancierLoďPancier
1Nákladná loďľahkýNákladný bot

strednýZásobovateľľahký
2Mega nákladná loďstrednýVeľký nákladný bot

strednýMega zásobovateľstredný
3Skaut

ľahkýStíhacie lietadloľahkýNox Darthľahký
4Krížnik

ľahkýInterceptorľahkýNemesisľahký
5OchrancaľahkýŠtítbotľahkýAbsorbérľahký
6Bojový krížnik

strednýVesmírnna armádastrednýDuchstredný
7NičiteľťažkýGoliathťažkýSršeňťažký
8Bombardér

strednýBombér botstrednýVrhač spórstredný
9Hviezda smrti

ťažkýTitanťažkýKráľovná Noxovťažký
10Kolonizačná loď

ťažkýKolonizačný botťažkýUsídlenec

stredný
11Recyklačná loď

strednýTankerľahkýRecycler Drone

stredný
12Špionážna sonda

ľahkýŠpionážny botstrednýNox rozum

ľahký
13Solárny satelitstrednýSolárny satelitstrednýOrganický satelit

ťažký

Späť na vrchol