Pancierovanie obrany

InformáciaObrannéjednotkyvNemexiimajúrôznetypypancierov. Sú tri typy ľahký, normálny a ťažký.Pre viac informácií viď Panciere.

Tujetabuľkavšetkýchobrannýchjednotiekaichtyp avýkon panciera:

KonfederáciaTertetyNoxi
IDObranaPancier

<th>Obrana</th>

Pancier

<th>Obrana</th>

Pancier
1Balistická vežaľahkýMatrica obrany

ľahkýtStrelec Nox

ľahký
2Laserová vežastrednýLaserová matrica

ľahkýLaserová Tkanina

ľahký
4Iónová vežaťažkýIónová matrica

ťažkýIónová Tkanina

ťažký
5Plazmová vežastrednýPlazmová matrica

strednýPlazmová Tkanina

ťažký
8Laser-iónová batériastrednýLaser-iónová matrica

strednýLaser-iónová Tkaninaľahký
9Plazma-laserová batériaťažkýPlazma-laserová matrica

strednýPlazma-laserová Tkanina

stredný
10Ión-plazmová batériastrednýIón-plazmová matricaťažkýIón-plazmová Tkanina

ťažký
6Turet štítľahkýMatrica štítuľahkýChitínová ulita

ľahký
7Planétový štítstrednýPlanétová matricastrednýPovrchová ulita

stredný

Späť na vrchol