Prémiový účet

Prémiový účet je predplatná služba, ktorá poskytuje hráčovi ďalšie možnosti. Každé predplatné je na určitý čas astojí Kredity. Keď sa predplatné skonćí, tieto možnosti sú odobrané, pokým sa predplatné neobnoví. Tu je zoznam bonusových možností:

 • Máte možnosť hľadania hráčov, kde pomocou rôznych filtrov ľahko nájdete vaše obete zadávaním súradníc arozsahom bodov (bez Prémiového účtu túto možnosť nemáte);
 • Všetky správy sa uchovávajú 72 hodín (bez prémiového účtu iba 24 hodín);
 • Môžete listovať medzi správami pomocou strán (bez prémiového účtu vidíte iba posledných 5 prijatých správ);
 • Môžete vidieť, kedy bol hráč naposledy prihlásený (môžete vidieť či hráčbol on-linelen posledných 15minút,akPremiumúčet nie jeaktivovaný);
 • Môžete vidieť upozornenenie oútoku proti vámna každej stránke (bez prémiového účtu túto výhodu nemáte);
 • Máte „pokročilejší“ filter vObchodnom centre pri obchodovaní so suroinami, ktorý vám pomôže ľahšie vytriediť ponuky, ktoré vás zaujímajú (bez prémiového účtu tento filter nemáte);
 • Máte menu „prehľad šrotu“, ktoré vám ukáže polia so šrotom, ktoré sa nachádzajú vokruhu 20 solárnych systémov od vašich súradníc (túto možnosť bez Prémiového účtu nemáte);
 • Máte menu „prehľad planéty“, ktoré vam poskytuje informácie ovšetkých vašich planétach atímovejplanéty(ak existujeamáteprístupk jej) – aktuálne množstvo surovín, výškazískaných zdrojov, budovy vprocese vylepšovania, aktuálnaúroveň stavby, lode, vedy, aktuálna flotila aobrana a denná spotreba ozónu (túto možnosť bez Prémiového účtu nemáte);
 • Môžete súčasne rozvíjať 5 budov (bez prémiového účtu súčasne len 3 budovy);
 • Môžete súčasne skúmať 5 vied (bez prémiového účtu súčasne len 3 vedy);
 • Môžete súčasne vylepšovať 5 lodí (bez prémiového účtu súčasne len 3 lode);
 • Každých 24 hodín môžete vykonaťlen 3 vesmírne dobrodružstvá (bez prémiového účtu iba 2 vesmírne dobrodružstvá);
 • Môžete súčasne aktivovať 3 špecializácie (bez prémiového účtu súčasne len 2 špecializácie);
 • Po bitke dostávate hlásenia spodrobnou analýzou každého kola bitky (bez prémiového účtu tútovýhodu nemáte);
 • Môžete uchovávať 15 bojových hlásení (bez prémiového účtu iba 5 hlásení);
 • Môžete vidieť, či asteroid nosí šrot (bez prémiového účtu tútovýhodu nemáte);
 • Môžete vidieť všetky planéty, ktorý hráč vlastní na jeho prehľad profilu (bez prémiového účtu túto možnosť nemáte, ibapredvolenáplanéta bude zobrazená);
 • Môžete denne posielať 300 osobných správ (bez prémiového účtu len 100).

Predplatné stojí:

 • 10 dní: 100 kreditov
 • 25 dní 5 dní bonus: 250 kreditov
 • 70 dní 20 dní bonus: 450 kreditov
 • 120 dní + 60 dní bonus: 750 kreditov

Ak máte prémiový účet už aktivovaný, tieto dni sa vám pripočítajú ku dňu, kedy má vypršať.

Nezabudnite, že všetky možnosti dostupné pomocou Prémiového účtu sú navrhnuté tak, aby nenarušovali hru ajej rovnováhu, ale pomáhajú hráčom ušetriť čas.

Späť na vrchol