Zóny tímovej planéty

Na tímovej planéte sa nachádza 6 zón: 3 zdrojové zóny (jedna za každú rasu), 1 priemyselná, 1 vládna a 1 galaktická zóna.

6 zón na tímovej planéte:

 • Zdrojová zóna konfederácie (3)

 • Zdrojová zóna Therethov (1)

 • Zdrojová zóna Noxov (2)

 • Priemyselná zóna (6)

 • Vojenská zóna (4)

 • Galaktická zóna (5)

Každá zdrojová zóna zahŕňa:

 • Baňa kovu/Kovový bot/Extraktor kovu (3);

 • Baňa minerálov/Minerálny bot/Extraktor minerálov (2);

 • Rafinéria plynu/Plynová sonda/Inkubátor plynu (2);

 • Solárne panely/Infračervenný bot/Solárny absorbér;

 • Nukleárna továreň/Uránový bot/Absorbér uránu;

 • Hangár/Trezor/Hniezdo, ktoré má trojnásobnú kapacitu (tímová planéta má 9 násobok maximálnej populácie ostatných planét – 3 budovy hangárov s trojnásobnou kapacitou).

Priemyselná zóna:

 • Sklad kovu/Depot kovu/Komnata kovu;

 • Sklad minerálov/Depot minerálov/Komnata minerálov;

 • Nádrž plynu/Komora plynu/Plynová bublina;

 • Továreň/Yard budovania/Mutačný kokón s dvojnásobkom robotov;

 • Recyklačná továreň/Smetisko/Recyklačný kokón;

 • Továreň Terethov/Továreň Terethov/Hypermutačný kokón s dvojnásobkom robotov (1 pre každú rasu).

Vojenská zóna:

 • Laboratórium/Centrum experimentov/Mozog spoločný pre všetky rasy;

 • Letisko/Hviezdna brána/Vesmírny kanál spoločný pre všetky rasy;

 • Lodenica/Lodenica/Lodenica pre každú rasu osobitne.

V galaktickej zóne sú budované 3 obelisky a Hlavná hviezdna brána.

Späť na vrchol