Podpora Slnka

InformáciaPodpora slnka je flotila vyslaná na ochranu Slnka pred útokom vyslaným inými hráčmi. Hráči budú chcieť ochrániť Slnko z dôvodu spomalenia nepriateľov v ich úsilí zbierať kryštály.

Obmedzenia:

 • Útočníci nevidia, či má alebo nemá slnko podporu až kým ho nedosiahnu;

 • Hráči môžu podporovať iba slnko, na ktoré sa útočí;

 • Všetci hráči môžu podporovať slnko, ale len hráči v rozsahu +/- 5 systémov vzdialených od napadnutého slnka dostanú správu o útoku;

 • Hráči, ktorí sú súčasťou útočiacej aliancie alebo majú aliančnú politiku s útočiacou alianciou, nemôžu podporovať napadnuté slnko;

 • Podpora môže ostať na súradniciach napadnutého slnka maximálne 24 hodín od bitky alebo odvolania útoku;

 • Ak útočník odvolá útok, všetka podpora sa po 24 hodinách vráti, ale podporujúci môžu svoje lode vráti kliknutím na „Vrátiť späť“. Podpora sa vráti na rovnakú dobu, akú trvalo dosiahnutie slnka;

 • Podporujúci nemôžu vrátiť svoju flotilu, ak do útoku na slnko ostáva menej ako 10 hodín;

 • Každá podporná flotila musí obsahovať aspoň 5.000 populácie;

 • Populácia všetkých podporných flotíl nesmie presiahnuť 226 008;

 • Všetky vyslané podpory sú zhromaždené do jednej flotily pripravenej na bitku;

 • Nasledujúce lode nemôžu byť vyslané na let Podporu slnka (Nákladné lode, Kolonizačné lode, Recyklačné lode, Špionážne sondy);

 • Úrovne vylepšení lodí a vied, z ktorých podporujúci získavajú bonusy, sú priemerom všetkých podporujúcich a nezáleží pri tom na populácii a type podporných lodí (stred zaokrúhlenia je 5, to znamená, že ak akýkoľvek priemer je vyrátaný na 10,4 bude sa počítať ako 10. Ak bude 10,5 bude sa počítať ako 11);

 • Straty na strane podpory sa počítajú s 50 percentnou návratnosťou, pričom sa zaokrúhľuje nadol. To znamená, že ak stratíte všetkých svojich 100 lodí, dostanete 50 späť. A stratíte 99 lodí, dostanete 49 späť;

 • Strana podpory získava trojnásobok bodov z bitky. Body sú potom rozdelené všetkým podporujúcim podla toho, koľko populácie lodí na podporu vyslali.

Ak je Veliteľská loď, tá,ktorá má najvyššiu úroveň uplatní svoju schopnosť.Admirál s najvyššiou silou uplatní svoje štatistiky a schopnosty na strane obranca.

Podľa toho, či má slnko podporu alebo nie, sú jeho štatistiky iné. Viď (Slnká).

Späť na vrchol