Podrška suncu

InformacijaPodrška suncu je let koji se šalje kako bi zaštitio sunce od napada ostalih igrača. Važno je štititi sunce kako bi usporili neprijatelje da kupe kristale.

Ograničenja:

 • Napadači ne mogu vidjeti dali ima podrška na suncu sve dok ne dođu do njega;
 • Igrači mogu slati podršku samo prema suncima koji su pod napadom;
 • Svi igrači mogu slati podršku suncu ali samo igrači koji su udaljeni +/- 5 sistema od njega će dobiti poruku o tome da je sunce pod napadom;
 • Igrači koji su članovi saveza koji napada sunce ili su dio saveza koji ima vojni savez sa savezom koji napada sunce ne mogu slati podršku prema suncu;
 • Svaka podrška može ostati na koordinatama sunca maksimalno 24 sata nakon što je bitka završila ili nakon što je napad opozvan;
 • Ako napadač opozove napad, sve poslane podrške će se vratiti nakon 24 sata ali igrači koji su te podrške poslali mogu svoje brodove vratiti klikom na tipku "povrati". Floti će biti toliko vremena da se vrati koliko joj je trebalo da dođe do koordinate;
 • Podrška se ne može opozvati kada je ostalo manje od 10 sati do napada;
 • Da biste mogli poslati podršku ona mora imati najmanje 5000 populacije;
 • Populacija svih podrški zajedno ne smije biti više od 226 008;
 • Sve poslane podrške se okupljaju u jednu flotu za bitku;
 • Sljedeći brodovi se ne mogu poslati na podršku suncu: Transportni brodovi, kolonizirajući brodovi, reciklirajući brodovi, špijuni i piratski brodovi ;
 • Razine unapređenja brodova i znanosti od kojih igrači koji dobivaju bonuse, su prosječne za svi koji podkrepljuju sunce, bez obzira na populaciju podrške (ako je neka znanost razvijena do 10.4 za računanje se uzma 10, a ako je 10,5 se uzima 11 tj. zaokružuje se na 5);
 • Gubitci igračima koji su poslali podršku predstavljaju 50% od ukupnih gubitaka tj. ako u bitci vam pogine 100 brodova, 50 će se vratiti nazad.
 • Igrači koji sudjeluju u podršci uzimaju tri puta više borbenih bodova od bitke te se ti bodovi dijele između "čuvare" sunca prema broju populacije koje su poslali.
 • Ako u podršci ima poslan zapovjednih brodova taj koji je na najvećoj razini će primijeniti svoju sposobnost.
 • Admiral s najvećom snagom će primijeniti svoje statistike i vještine na obrambenoj strani.

Ovisno o tome dali sunce ima podršku ili ne mijenjaju se njegove statistike.

Vrati se na vrhu