Instant izgradnja

Igrači imaju opciju instant završetka građevine koja je u izgradnji. Ova se opcija plaća s kreditima. Može biti iskorištena 3 puta u 24 sata (3 ako Premium račun je aktiviran ,4 Platinium račun je aktiviran) za svaki Planet posebno.Za svaki sat konstrukcije cijena je 15 kredita. Ovu opciju možete koristit samo kada je građevina pokrenuta.

Vrati se na vrhu