Nadmetanje u aukciji

Nadmetanje je process nuđenja određenih količina resursa kako bi se dobio Packet na aukciji. Igrač koji osvoji određeni paket je onaj koji je ponudio najveću količinu resursa po završetku runde aukcije ili je bio prvi koji je dao ponudu za tim paketom ako posotje više jednakih ponuda za njega.

Kada se igrač nadmeta prvi put u aukciji cijela količina ponuđenih resursa se oduzima od njegove trenutne planete. Ako drugi igrač ponudi više resursa te zatim igrač koji je dao prvu ponudu, ponudi još više resursa neće mu se oduzeti cijela količina resursa već samo razlika između njegove prve i druge ponude.Imajte u vidu da ukoliko se nadmetate za određenog paketa s jedne planete morate nastaviti nadmetanje s te planete s koje ste nadmetanje započeli. Za druge pakete se možete nadmetati s drugih planeta. Takva ograničenja za kupovinu paketa nema.

Na primjer: Ako Igrač A postavi ponudu od 5000 resursa, te je to je prvo nadmetanje u ovoj rundi aukcije, 5000 resursa (kojeg je ponudio) će mu biti oduzeto. Ukoliko igrač B postavi 5500 resursa, te igrač A želi postaviti 6000 kredta, tada mu se neće oduzeti 6000 resursa nego razlika između veće i manje ponude (prve i druge ponude igrača A) 6000 - 5000 = 1 000 resursa će biti oduzeto.

Resursi koji se koriste za nadmetanje ne odnose se na resursne bodove igrača.

Imajte u vidu da u istoj rundi aukcije se mogu nadmetati 3 igrača različitih rasa i samo jedan može biti pojednik. To znači da su paketi aukcije zajednički ali se sadržaj paketa se definira po populaciji.Na primjer:Konfederacija može imati paket s 10 Cruiser-a (70 populacije), isti paket u trenutnoj rundi za Noxe će biti 35 Nemesis-a (također 70 populacije).Paket osvojen nadmetanjem je poslan u "osvojene pakete" odakle igrač ih može posalti na neki od svojih planeta u roku 24 sata nakon što ga je osvojio. Ako igrač ne doda sadržaj na izabrani planet, sadržaj će se automarski dodati na glavni planet kada rok od 24 sata istekne.

Kada igrač bude prva osoba koja se nadmeće za određeni paket u rundi aukcije, njegova ponuda može biti jednaka početnoj cijeni paketa ili viša. Svaka sljedeća ponuda od drugog igrača za dotični paket može biti jednaka početnoj cijeni paketa ili manja/veća od prethodne ponude igrača. Naravno ako žele osvojiti paket njihova ponuda mora biti veća od ponuda prethodnog igrača.

Bilo kada da se igrač nadmeće, količina resursa mu se oduzima s planete. Ako se nadmeće za paket, ali ne bude onaj koji će paket I osvojiti onda mu se vraća 50 % uloženih kredita. Premium i platinium korisnicima se taj postotak povećava s 10%.

Ako usred nadmetanja neki igrač upotrijebi "kupi sad" opciju, neće imati nikakvog efekta na nadmetanje te će se ostali igrači i dalje moći nadmetati za paket.Ako ihrač sudjeluje u nadmetanju i odluči se iskoristiti "kupi sad" opciju, 100% od ponuđenih resursa se vraća na planeti. Zatim se igrač može nastaviti nadmetati za isti paket ali ga ne može kupiti ponovo u istoj rundi.

Imajte na umu da nadmetanje nije dozvoljeno od 00:00 do 09:00 sati (po vremenu servera).

Vrati se na vrhu