Sunce

Sunce je centar svakog sistema i stoga glavni izvor energije za planete u sistemu. Štoviše, pomoći će igračima da postignu glavni cilj igre jer je izvor kristala koje svaki savez mora skupiti kako bi izgradili svoje obeliske a s time I GGP.

Svako sunce je "rođeno’" na početku svake runde igre kada su kreirane galaksije te ima sljedeće karakteristike:

  • Koordinate– one ovise o galaksiji I sistemu u kojem je sunce, Koordinate sunca se satoje od 3 broja (kao I svaki drugi objekt u sistemu)Prvi je broj koji pokazuje broj galaksije: drugi broj- sistem I treći broj koji je uvijek nula(jer je sunce centar sistema).Primjer: ako su coordinate sunca 2:13:0 to zbnači da je ovo sunce u 13-tom sistemu u 2.galaksiji u tom svemiru.
  • Dani– oni se odbrojavaju sve dok sunce ne dosegne svoj nulti dan ovisno o energiji koju sunce proizvodi.Na početku svake runde igre svako sunce kreće sa drugačijim brojem dana ovisno o brzini svemira. Svaki dan oduzima od sunca 1 dan I svaka bitka smanjiva dane sunca za 10.Kada sunce dosegne 0 to ne garantira Kristal (količina dana u vrijeme kada je Sunce napad poslan). Kada više od 50 % sunca u svemiru dosegne svoj nulti dan, sva sunca u tom svijetu su restartani; njihovi dani I energija koju proizvode su isti kao na početku runde igre:- U normalnom svijetu sunce starta sa 225 do 335 dana;
  • U brzom svijetu sunce starta sa 60 -100 dana;
  • U ultra brzom svijetu Sunce starta sa 50-70 dana.

  • Energija– pokazuje količinu energije (u postocima) koje sunce proizvodi. Imajte na umu da to ne utječe na proizvedenu energiju od Nuklearnih postrojenja /Uranium bot/ Uranium absorber. Količina proizvedene energije ovisi o danima sunca I o brzini svemira. Kako bi vidjeli količinu energije proizvedene postavite kursor na sunce u sistemu.

EnergijaNormalni svjetoviBrzi svjetoviUltra brzi svjetovi
100%200 dana ili više100 dana70 dana
50%100 dana50 dana35 dana
25%50 dana ili manje25 dana ili manje18 dana ili manje

Pazite da količina energije koja je proizvedena pada postepeno .

Bez obzira na brzinu svemira, minimum energije koju sunce može proizvesti je 25%.

Osim činjenice da je Sunce izvor energije ,također je izvor Kirstala svakog saveza koji svaki savez mora skupiti nap utu do SSG-a.

Kirstali mogu biti skupljeni od bilo kojeg saveza nakon uspješnog napada na sunce poslan sa Team planeta. Jednom kada je napadnuto Sunce zahtjeva još nekoliko karakteristika koje ovise o tome je li sunce podržano ili ne. Sunce ima svoj vijek, napadi i znanost, ali oni se aktiviraju tek kad aje sunce napadnuto

  • Život – Šteta koju sunce možepodnijeti prije poraza
  • Napad – količiina štete sunca
  • Znanost – oni dodaju bonuse na životni vijek sunca u Napade

Bez podrškeS podrškom
ŽivotPreostali dani * 1 000 000(Preostali dani / koef) * 1 000 000
NapadPreostali dani* 3 000(Preostali dani / koef)* 3 000
Znanosti- Obrana brodova- razina 10 - Laserska znanost- razina 12 - Ion znanost- razina 9 - Plazma znanost- razina 6 - Laki oklop - razina 10 - Poluteški oklop - razina 10 - Teški oklop - razina 10 - Prisilni napad- razina 0 - Brza obrana- razina 0 - Kritična šteta- razina 0

Prosječna razina znanosti sve podrške

Koeficjent koji utječe na napad Sunca I te karakteristike ovise o populaciji koja podržava sunce

Coef = Population / 25112

Imajte na umu da koeficjent ima minimum 1, može biti niži od 1 bez obzira na broj podrške populacije.Imajte na umu da Sunce ima lasersko oružje i laki štit koji stijeće bonuse od laserske znanosti i lakog oklopa.

Kada je napad sunca uspješan I sunce poraženo, postoji 75 % šanse da sunce da savezu Kristal koji nemaju.

Vrati se na vrhu