Slika planete

Svi Planeti startaju sa normalnom običnom slikom Planete. Igrači mogu promjeniti izgled planete odabirući jednu od 24 ponuđenih slika planete.

Igrač može promjeniti sliku od bilo kojeg od svojih planeta, besplatno po svakom vremenu, klikom na opciju "Uredi planetu" .

U početku ima 5 otključanih slika koje igrači mogu koristit . Osim toga postoje zaključane slike koje mogu biti otključane uplatom kredita. Otključavanje košta i platit čete ih kreditima ali promjena slike ne košta. Jednom otključana slika ostaje na igračevoj dostupnosti bez obzira na restart ili restart računa. Slike su postavljene u 8 kategorija poredane po cijeni.Prva kategorija sadrži besplatne slike. Sljedeće slike koštaju 10,50, 100,150,250,500, ili 1500 kredita.

Na timskoj planeti član saveza može otključati slike kupnjom kredita. ali samo vođa saveza može promjenit sliku planeta.Ako želite kupiti novu sliku za vašu planetu možete kliknuti na link (1) u "Uredi planetu" (2) otvorite Premium meni (3) i pronađite "Sliku planete" (4) meni.

Vrati se na vrhu