Napad

Napadanje je jedan od osnovnih načina da prikupite više resursa. Let napad vodi do bitke. Možete poslati letove napada do planete nekog igrača maks. 10 puta u jednom danu. Cilj svakog napada je uništenje neprijateljske flote, krađa resursa, uništenje razina građevina i uništenje čitave planete.

Nadolazeći napad je markiran u crvenoj boji na zaslonu flote.

Ograničenja:

  • Zahtjev za koeficijent napadanja: možete napadati igrače ako njihovi ukupni ili resursni bodovi nisu manje od polovica vaših i nisu duplo više od vaših resursnih ili ukupnih bodova. Na primjer: Ako imate 10 00 ukupnih bodova i 20 000 resursnih bodova možete napadati igrače koji imaju između 5 000 i 10 000 ukupnih bodova ili ako imaju između 10 000 i 40 000 ukupnih bodova. Dovoljno je da ispunjavate jedan od ovih uvjeta. Imajte u vidu da se ovo pravilo ne odnosi na timske napade;
  • Imajte u vidu da ako imate DeathStars/Titans/Queen Nox u napadu koeficijent napada će se odnositi na resursne bodove, a ne na ukupne;
  • Igrači koji nemaju najmanje 300 ukupnih bodova ne mogu biti napadani;
  • Igrači koji su u Protekciju,Modusu odsustva ili su kažnjeni ne mogu biti napadnuti;
  • Kada ste u protekciju možete napadati samo neaktivne igrače;
  • Svi neaktivni igrači mogu biti napdani bez obzira na koeficijente.
  • Igrač mora imati brodove da bi mogao napadati;
  • Napad ne može biti sastavljen samo od špijunskih brodova;
  • Možete slati napade najviše 10 puta dnevno prema jednoj planeti;
  • Morate imati dovoljno goriva da bi poslali napad. Beu obzira dali će se napad vratiti i neče ispuniti misiju gorivo nestaje i ne vraća se.

Napomena: Igrači koji igraju s Tertetima ili Noxima mogu ukrasti do 50% od neprijateljskih resursa s jednim uspješnim napadom, ali Konfederacija može ukrasti do 66,6%!

Vrati se na vrhu