Dnevne nagrade

Svakodnevnim posjećivanjem Nemexie možete osvojiti određenu nagradu. Ta nagrada je različita ovisno o danu u kojem je želite osvojiti. Svakog 7-og dana možete zahtijevati već osvojenu nagradu i dobiti duplo za nju.

Imate šansu osvojiti:

  • Dodatne resurse za 15 min
  • Dodatne resurse za 30 min
  • Dodatne resurse za 60 min
  • Dodatni 50 ozona
  • Dodatna 2 credita
  • Dodatni 8 sati Premium pretplate

Ako u jednom danu propustite potražiti svoju nagradu Vaš će napredak biti restartiran i morat ćete početi od prvog dana.Svi Vaši resursi i ozon dodani su na Vašoj glavnoj planeti.

Vrati se na vrhu