Codzienne nagrody

Odwiedzając codziennie Nemexią, gracz może zdobyć określone nagrody. Do zdobycia jest 6 różnych nagród, ale aby zdobyć kolejne, trzeba aktywnie brać udział codziennie w zabawie. Siódmego dnia gracz może sam wybrać nagrodę z poprzednich sześciu dni i odebrać ją podwojoną.

Zdobyć można:

  • Dodatkowe zasoby z 15 min produkcji
  • Dodatkowe zasoby z 30 min produkcji
  • Dodatkowe zasoby z 60 min produkcji
  • Dodanie 50 ozonu
  • Dodanie 2 kredytów
  • Dodanie 8 godzin konta Premium

Jeśli opuścisz jeden dzień gry, to postęp w nagrodach zostanie zresetowany i zaczniesz zabawę od dnia pierwszego.

Wszystkie zasoby oraz ozon dodawany jest do głównej planety. Pamiętaj o odpowiedniej rezerwie miejsca w magazynach.

Wróć na górę