Ogólnie o polityce

Polityka określa stosunki polityczne pomiędzy sojuszami. Istnieją 3 polityki:

Pakt militarny może zastąpić pozostałe dwie polityki. Pozostałe dwie polityki nie mogą zastąpić innej polityki.

Wróć na górę