Lider

Pierwszy lider każdego sojuszu to gracz, który go stworzył. Lider ma pełne prawa do zarządzania sojuszem. Lider może dodać pełnię lub cześć praw na wybranych członków sojuszu. Może też przekazać liderowanie komuś innemu. Lider może też wskazać następcę, który przejmie władzę po nim, kiedy on opuści sojusz lub jego konto zniknie ze względu na bezczynność. W przypadku gdy lidera konto zostanie usunięte za bezczynność i nie będzie wyznaczonego następcy, to liderem zostanie osoba, które jest najdłużej w sojuszu. Tylko lider może założyć planetę team.

Wróć na górę