Charakterystyka

Każda jednostka obrony posiada swoją charakterystykę. Określa ona jej moc, wytrzymałość i inne cechy. Poniżej jest lista pojęć używanych przy opisywaniu jednostek obrony:

  • Atak – taką ilość obrażeń zada jednostka obrony (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów);
  • Życie – taką ilość obrażeń jednostka może przyjąć zanim zostanie zniszczona (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów);
  • Broń – typ używanej broni. Są trzy: laserowa, jonowa i plazmowa. Różne bronie inaczej działają na różne pancerze. Zobacz (Broń);
  • Pancerz – typ pancerza. Są trzy: lekki, średni i ciężki. Różne bronie inaczej działają na różne pancerze. Zobacz (Pancerze);
  • Moc pancerza – taką procentową ilość obrażeń odbije pancerz (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów);
  • Populacja – ile miejsca dana jednostka zajmie w Hangarze/Krypcie/Gnieździe lęgowym;
  • Koszt metal – ile metalu potrzeba do zbudowania jednej jednostki;
  • Koszt kryształ – ile kryształu potrzeba do zbudowania jednej jednostki;
  • Koszt gaz – ile gazu potrzeba do zbudowania jednej jednostki.

Wróć na górę